Laipni lūgti Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcā «Rūja»

Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīca «Rūja»: DISTANCES LĪGUMS

Sākums Kā pasūtīt Izvēlies tērpu Pieejams uzreiz Kontaktforma Jautājumi Kontakti

www.amatnieciba.lv Pirms veiciet pasūtījumu, lūdzu, iepazīsties ar distances līgumu !

Tā kā Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcas «Rūja» IK piedāvāto preču pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10.pantu, pircējam veicot pasūtījumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

1. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu – aizpildījis pasūtījuma veidlapu mājas lapā www.amatnieciba.lv, www.brunci.lv, www.tautasterpi.lv un piekritis Līguma nosacījumiem. Līgums zaudē spēku, ja pagājušas 10 (desmit) darba dienas no avansa apmaksas brīža (ja ir izrakstīts avansa rēķins), bet pircējs nav veicis avansa apmaksu un nav sazinājies ar Pārdevēju, lai vienotos par citu apmaksas termiņu.

2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

3. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos pakalpojumus vai atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcas «Rūja» IK darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

4. Pārdevējs piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota.

5. Visas preču cenas ir norādītas eiro bez PVN, jo Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcas «Rūja» IK nav PVN maksātājs. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

6. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs sniedzis, veicot pasūtījumu. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos. Pircējs pasūtījumu veidlapā var atzīmēt, ka tā personas dati jādzēš pēc pasūtījuma izpildes beigām.

7. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot Pay Pal rēķinu, pastā ar pēcmaksu, internetbankas maksājumu vai skaidrā naudā saņemot pasūtījumu.

8. Lielākiem Pasūtījumiem (virs EUR 1000) un kolektīvu pasūtījumiem nepieciešama priekšapmaksa (drošības nauda) 50% apmērā no kopējā pasūtījuma. Individuālajiem pasūtītājiem, kuri veic Pasūtījumu pirmo reizi, vienojoties par Pasūtījumu, izrakstām avansa rēķinu 20% apmērā no kopējās summas. Avansa maksājums netiek atmaksāts, ja pasūtītājs atsauc savu Pasūtījumu. Kad Prece ir gatava, aizsūtam fotogrāfijas un pēc akceptēšanas - rēķinu par atlikušo maksājuma daļu kopā ar sūtīšanas izdevumiem. Pēc rēķina pilnas apmaksas (maksājuma ienākšanas Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcas «Rūja» IK norēķinu kontā) izsūtam Preci. Pasūtījumiem no ārzemēm tiek piemērots 50% neatmaksājams avanss, Prece tiek izsūtīts tikai pēc pilnas pasūtījuma apmaksas - naudas ienākšanas mūsu norēķinu kontā. Parastais rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba dienas, bet individuāli iespējams vienoties par termiņa pagarinājumu līdz 30 (trīsdesmit) darba dienām. Tikai termiņā apmaksāts avansa maksājums nodrošina pasūtījuma izpildes rindas saglabāšanu. Ja ir kavēti pasūtījuma maksājumu termiņi, veicot nākošo pasūtījumu, tiek piemērota 100% priekšapmaksa vai arī klients nokļūst «melnajā sarakstā» un par viņu tiek informēti mūsu sadarbības partneri, kas izslēdz jebkādu turpmāku sadarbību.

9. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 8:00 līdz 19:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās Pasūtījumu komplektēšana netiek veikta. Pārdevējam ir tiesības uzsākt Pasūtījuma izpildi tikai tad, ja ir saņemta samaksa par Pasūtījumu Pārdevēja bankas kontā vai kādā citā maksājumu sistēmā.

10. Preces piegāde iespējama ar Latvijas Pastu, kurjerpastu, pakomātu vai privāto kurjeru gan Latvijas teritorijā, gan arī jebkurā vietā pasaulē - piegādes cena sākot no 5,00 eiro Latvijas robežās - tiek ietverta gala aprēķinā. Bez piegādes maksas savu pasūtījumu iepriekš saskaņojot laiku, var saņemt Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcā «Rūja» - «Lejas Dambji», Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV - 4244.

11. Pēc preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtītajām precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība e-pasta vēstulē, kuru jānosūta uz info@amatnieciba.lv. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas Pasūtījumam atbilstošas Preces Pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad ir saņemts paziņojums, un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

12. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzu rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju (ja tāda ir) un preci lietot tikai saskaņā ar Pārdevēja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

13. Ja pārdomājat un nolemjat atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 «Noteikumi par distances līgumu» (MK Noteikumi Nr. 207) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot iegādāto Preci atpakaļ Pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā «patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā». Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcas «Rūja» IK saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@amatnieciba.lv.

14. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

15. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa un avansa maksājums Pircējam netiek atmaksāts.

16. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

17. Nevar atgriezt Preci, kas tiek izgatavota speciāli konkrēta Pircēja vēlmēm (izmēriem), izņemot gadījumus, ja saņemtais Pasūtījums neatbilst tam, par ko vienojušies Pircējs un Pārdevējs.

18. Ja garantijas laikā Precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces bezmaksas garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Pārdevēja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

19. Par Preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu» prasībām (MK Noteikumi Nr.631)

20. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

21. Pārdevēja rekvizīti:

IK «Rasas Ozoliņas aušanas darbnīca «Rūja»»

Reģistrācijas numurs: 44102026878 Reģistrācijas apliecības numurs: Nr. K022915. 08.02.2006

Juridiskā adrese: Valdemāra iela 5-3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240

Adrese pasta sūtījumiem: «Lejas Dambji», Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV - 4244

Tālrunis 29138875

e-pasts: info@amatnieciba.lv

BANKAS REKVIZĪTI: Swedbank

IBAN konts: LV57HABA0551032330255

BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

Rasa Ozoliņa

By Rasa Ozoliņa, amatnieciba.lv ; brunci.lv

 

Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīca RŪJA